Thể loại:

to bend down

Đăng ký theo dõi to bend down phát âm

  • phát âm 伏 [hak]
  • phát âm bécken bécken [lb]