Thể loại:

to bow down

Đăng ký theo dõi to bow down phát âm

  • phát âm 伏
    [hak]