Thể loại:

topic marker

Đăng ký theo dõi topic marker phát âm

  • phát âm 은
    [ko]