Thể loại:

tree

Đăng ký theo dõi tree phát âm

  • Ghi âm từ sefate sefate [st] Đang chờ phát âm
  • Ghi âm từ kjimuatkw kjimuatkw [mic] Đang chờ phát âm
  • Ghi âm từ setlhare setlhare [tn] Đang chờ phát âm
  • Ghi âm từ aliwen aliwen [arn] Đang chờ phát âm
  • Ghi âm từ mtengo mtengo [ny] Đang chờ phát âm
  • Ghi âm từ umhlaza umhlaza [xh] Đang chờ phát âm
  • Ghi âm từ Kaffirlime Kaffirlime [no] Đang chờ phát âm
  • Ghi âm từ napaaqtuq napaaqtuq [ik] Đang chờ phát âm
  • Ghi âm từ sihlahla sihlahla [ss] Đang chờ phát âm