Thể loại:

tree

Đăng ký theo dõi tree phát âm

 • phát âm سیّین سیّین [ur]
 • Ghi âm từ aerboo aerboo [zu] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ aliwen aliwen [arn] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ Cercidiphyllum japonicum Cercidiphyllum japonicum [en] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ èlber èlber [rgn] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ garaap garaap [wo] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ igitongati igitongati [rn] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ Kaffirlime Kaffirlime [no] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ kjimuatkw kjimuatkw [mic] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ Manchineel Manchineel [en] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ mtengo mtengo [ny] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ napaaqtuq napaaqtuq [ik] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ omuti omuti [lg] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ sefate sefate [st] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ setlhare setlhare [tn] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ sihlahla sihlahla [ss] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ umhlaza umhlaza [xh] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ vunikau vunikau [fj] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ 化粧柳 化粧柳 [ja] Đang chờ phát âm