Thể loại:

verb - present tense

Đăng ký theo dõi verb - present tense phát âm