Thể loại:

verbo transitivo

Đăng ký theo dõi verbo transitivo phát âm