Thể loại:

very rare steak

Đăng ký theo dõi very rare steak phát âm

  • phát âm bleu bleu [fr]