Thể loại:

Vietnamese surname

Đăng ký theo dõi Vietnamese surname phát âm

 • phát âm Nguyễn
  Nguyễn [vi]
 • phát âm Vũ
  [vi]
 • phát âm Võ
  [vi]
 • phát âm Lương
  Lương [vi]