Thể loại:

vowel â

Đăng ký theo dõi vowel â phát âm

  • phát âm â â [fr]