Thể loại:

vowel sound

Đăng ký theo dõi vowel sound phát âm

  • phát âm oi
    oi [pt]