Thể loại:

wǎn’ān

Đăng ký theo dõi wǎn’ān phát âm

  • phát âm 晚安 晚安 [zh]