Thể loại:

wooden

Đăng ký theo dõi wooden phát âm

 • phát âm xylophone xylophone [en]
 • phát âm putlog putlog [en]
 • phát âm trug trug [de]
 • phát âm daube daube [fr]
 • phát âm Flexible Flyer Flexible Flyer [en]
 • phát âm xyloid xyloid [en]
 • phát âm cathead cathead [en]
 • phát âm Holztrog Holztrog [de]
 • phát âm Seitenbrett Seitenbrett [de]
 • phát âm backet backet [en]
 • phát âm pressback pressback [en]
 • Ghi âm từ a brenn a brenn [kw] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ drveni drveni [sr] Đang chờ phát âm