Thể loại:

Zamanalıf

Đăng ký theo dõi Zamanalıf phát âm

 • phát âm il il [fr]
 • phát âm sin sin [en]
 • phát âm Alan Alan [pt]
 • phát âm Kinder Kinder [de]
 • phát âm apa apa [sv]
 • phát âm Tatarstan Tatarstan [tt]
 • phát âm San San [grc]
 • phát âm altı altı [tr]
 • phát âm bala bala [tt]
 • phát âm Ural Ural [tt]
 • phát âm göl göl [tr]
 • phát âm cep cep [tr]
 • phát âm kitap kitap [tt]
 • phát âm ber ber [sv]
 • phát âm köz köz [hu]
 • phát âm Xan Xan [tt]
 • phát âm baş baş [tt]
 • phát âm azat azat [tt]
 • phát âm matur matur [ro]
 • phát âm altın altın [tr]
 • phát âm tup tup [tt]
 • phát âm milli milli [tt]
 • phát âm öç öç [tk]
 • phát âm Tabib Tabib [mt]
 • phát âm padişah padişah [tr]
 • phát âm Uram Uram [hu]
 • phát âm namus namus [tr]
 • phát âm Cide Cide [tr]
 • phát âm idel idel [sv]
 • phát âm Yul Yul [vo]
 • phát âm qamış qamış [az]
 • phát âm qış qış [tt]
 • phát âm bayraq bayraq [az]
 • phát âm Qanat Qanat [tt]
 • phát âm qazan qazan [tt]
 • phát âm Isem Isem [kab]
 • phát âm yort yort [tt]
 • phát âm arış arış [tr]
 • phát âm babay babay [tt]
 • phát âm bürek bürek [tt]
 • phát âm abıy abıy [tt]
 • phát âm köç köç [tt]
 • phát âm abıstay abıstay [tt]
 • phát âm abzar abzar [tt]
 • phát âm sigez sigez [tt]
 • phát âm dürt dürt [tt]
 • phát âm azatlıq azatlıq [tt]
 • phát âm çara çara [tt]
 • phát âm layıq layıq [tt]
 • phát âm Abruy Abruy [tt]
 • phát âm yafraq yafraq [tt]
 • phát âm Tuqay Tuqay [tt]
 • phát âm abruylı abruylı [tt]
 • phát âm poçmaq poçmaq [tt]
 • phát âm boday boday [tt]
 • phát âm biş biş [tt]
 • phát âm uzdıru uzdıru [tt]
 • phát âm abalanu abalanu [tt]
 • phát âm Äxmät Äxmät [tt]
 • phát âm tuğız tuğız [tt]
 • phát âm patşa patşa [tt]
 • phát âm nigez nigez [tt]
 • phát âm Ğalim Ğalim [tt]
 • phát âm abzıy abzıy [tt]
 • phát âm abalau abalau [tt]
 • phát âm törkem törkem [tt]
 • phát âm süz süz [tt]
 • phát âm uyın uyın [tt]
 • phát âm Ğabdulla Ğabdulla [tt]
 • phát âm dulqın dulqın [tt]
 • phát âm çögender çögender [tt]