Thể loại:

Zamanalif

Đăng ký theo dõi Zamanalif phát âm

 • phát âm it it [en]
 • phát âm at at [en]
 • phát âm un un [fr]
 • phát âm is is [en]
 • phát âm ananas ananas [fr]
 • phát âm zebra zebra [en]
 • phát âm artist artist [en]
 • phát âm badminton badminton [en]
 • phát âm abajur abajur [pt]
 • phát âm buy buy [en]
 • phát âm bravo bravo [fr]
 • phát âm al al [es]
 • phát âm Alma Alma [hu]
 • phát âm tire tire [en]
 • phát âm mandarin mandarin [en]
 • phát âm Tür Tür [de]
 • phát âm esse esse [de]
 • phát âm salat salat [de]
 • phát âm bis bis [de]
 • phát âm mari mari [fr]
 • phát âm apa apa [sv]
 • phát âm kakao kakao [sv]
 • phát âm Bot Bot [tt]
 • phát âm tun tun [de]
 • phát âm planeta planeta [pt]
 • phát âm igen igen [hu]
 • phát âm el el [en]
 • phát âm bil bil [sv]
 • phát âm matador matador [sv]
 • phát âm ağaç ağaç [tr]
 • phát âm Gökdeniz Karadeniz Gökdeniz Karadeniz [tr]
 • phát âm tal tal [de]
 • phát âm nur nur [de]
 • phát âm min min [da]
 • phát âm bu bu [fr]
 • phát âm tien tien [nl]
 • phát âm ara ara [la]
 • phát âm yuan yuan [en]
 • phát âm Bay Bay [en]
 • phát âm zur zur [de]
 • phát âm anda anda [tt]
 • phát âm hun hun [en]
 • phát âm bal bal [tt]
 • phát âm seans seans [ga]
 • phát âm Bojan Bojan [hr]
 • phát âm Ay Ay [az]
 • phát âm här här [sv]
 • phát âm sír sír [hu]
 • phát âm din din [tt]
 • phát âm dip dip [en]
 • phát âm banan banan [da]
 • phát âm manzanilla manzanilla [es]
 • phát âm tar tar [tt]
 • phát âm jem jem [en]
 • phát âm marca marca [ia]
 • phát âm lap lap [en]
 • phát âm tile tile [en]
 • phát âm bazar bazar [fr]
 • phát âm baca baca [es]
 • phát âm penal penal [en]
 • phát âm altı altı [tr]
 • phát âm az az [hu]
 • phát âm ut ut [tt]
 • phát âm bez bez [tt]
 • phát âm ata ata [tt]
 • phát âm arpa arpa [es]
 • phát âm ön ön [sv]
 • phát âm göl göl [tr]
 • phát âm Imam Imam [en]
 • phát âm tomat tomat [da]
 • phát âm taksi taksi [fi]
 • phát âm töten töten [de]
 • phát âm Iman Iman [tt]
 • phát âm Uy Uy [tt]
 • phát âm dus dus [fr]
 • phát âm balta balta [eo]
 • phát âm vakuum vakuum [sv]
 • phát âm cep cep [tr]
 • phát âm bars bars [en]
 • phát âm kerem kerem [tr]
 • phát âm tartar tartar [en]
 • phát âm Malay Malay [en]
 • phát âm kondor kondor [de]
 • phát âm yara yara [tt]
 • phát âm torna torna [pt]
 • phát âm söt söt [sv]
 • phát âm torba torba [tt]
 • phát âm ker ker [br]
 • phát âm ber ber [sv]
 • phát âm sarabanda sarabanda [it]
 • phát âm anar anar [tt]
 • phát âm lat lat [sv]
 • phát âm şans şans [tt]
 • phát âm tay tay [az]
 • phát âm eget eget [sv]
 • phát âm tele tele [es]
 • phát âm pomidor pomidor [tt]
 • phát âm tatlı tatlı [tr]
 • phát âm tez tez [tr]
 • phát âm boz boz [tt]