Thể loại:

został ~

Đăng ký theo dõi został ~ phát âm