Thành viên:

0409narao

Đăng ký phát âm của 0409narao

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
12/04/2013 shinjuku [ja] phát âm shinjuku 0 bình chọn
27/01/2013 でんわします [ja] phát âm でんわします 0 bình chọn
27/01/2013 えいが [ja] phát âm えいが 0 bình chọn
27/01/2013 相槌 [ja] phát âm 相槌 0 bình chọn
27/01/2013 よっしゃ [ja] phát âm よっしゃ 1 bình chọn Phát âm tốt nhất