Thành viên:

1640max

Đăng ký phát âm của 1640max

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
19/01/2018 ведьмак [ru] phát âm ведьмак 1 bình chọn
19/01/2018 спасениями [ru] phát âm спасениями 0 bình chọn
19/01/2018 спасениях [ru] phát âm спасениях 0 bình chọn
19/01/2018 Прокопьев [ru] phát âm Прокопьев 0 bình chọn
19/01/2018 пригреть [ru] phát âm пригреть 0 bình chọn
19/01/2018 переобуть [ru] phát âm переобуть 0 bình chọn
19/01/2018 пострелять [ru] phát âm пострелять 1 bình chọn
19/01/2018 Алексей Ромашов [ru] phát âm Алексей Ромашов 0 bình chọn
19/01/2018 маг [ru] phát âm маг 0 bình chọn
05/01/2018 Главное разведывательное управление [ru] phát âm Главное разведывательное управление 0 bình chọn
30/12/2017 Октябрьская революция [ru] phát âm Октябрьская революция 0 bình chọn
08/12/2017 не при чем [ru] phát âm не при чем 0 bình chọn
02/12/2017 вольница [ru] phát âm вольница 0 bình chọn
28/11/2017 Увидимся в следующий вторник в 10 [ru] phát âm Увидимся в следующий вторник в 10 0 bình chọn
28/11/2017 эзофагогастродуоденоскопия [ru] phát âm эзофагогастродуоденоскопия 1 bình chọn
23/11/2017 смотрят [ru] phát âm смотрят 0 bình chọn
20/11/2017 У тебя прелестная улыбка [ru] phát âm У тебя прелестная улыбка 0 bình chọn
19/11/2017 задерживаться [ru] phát âm задерживаться 0 bình chọn
19/11/2017 Холодную воду без газа, пожалуйста [ru] phát âm Холодную воду без газа, пожалуйста 0 bình chọn
19/11/2017 далеко не всегда [ru] phát âm далеко не всегда 0 bình chọn
19/11/2017 Пожалуйста, я хочу холодную воду без газа [ru] phát âm Пожалуйста, я хочу холодную воду без газа 0 bình chọn
19/11/2017 «Каждый сверчок знай свой шесток» гласит народная мудрость [ru] phát âm «Каждый сверчок знай свой шесток» гласит народная мудрость 0 bình chọn
14/11/2017 прекрасный [ru] phát âm прекрасный 1 bình chọn
13/11/2017 Не забудь захватить с собой зонт на случай дождя. [ru] phát âm Не забудь захватить с собой зонт на случай дождя. 0 bình chọn
12/11/2017 терраса [ru] phát âm терраса 1 bình chọn
05/11/2017 женералитет [ru] phát âm женералитет 2 bình chọn
05/11/2017 невообразимый [ru] phát âm невообразимый 0 bình chọn
28/09/2017 значительный [ru] phát âm значительный 1 bình chọn
23/07/2017 Льюльяйльяко [ru] phát âm Льюльяйльяко 0 bình chọn
15/07/2017 семи пядей во лбу [ru] phát âm семи пядей во лбу 0 bình chọn