Thành viên:

1640max

Đăng ký phát âm của 1640max

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
12/07/2017 Чревосечение — один из способов остановить кровотечение. [ru] phát âm Чревосечение — один из способов остановить кровотечение. 0 bình chọn
12/07/2017 Где тут ближайшее отделение? [ru] phát âm Где тут ближайшее отделение? 1 bình chọn
12/07/2017 Где здесь можно припарковаться? [ru] phát âm Где здесь можно припарковаться? 2 bình chọn
12/07/2017 Где тут автобусная остановка? [ru] phát âm Где тут автобусная остановка? 1 bình chọn
12/07/2017 Мне стейк средней прожарки. [ru] phát âm Мне стейк средней прожарки. 0 bình chọn
12/07/2017 Билет только туда или туда и обратно? [ru] phát âm Билет только туда или туда и обратно? 0 bình chọn
12/07/2017 Где тут багажная лента? [ru] phát âm Где тут багажная лента? 1 bình chọn
12/07/2017 Где можно купить билеты? [ru] phát âm Где можно купить билеты? 0 bình chọn
12/07/2017 Извините, пожалуйста, где здесь туалет? [ru] phát âm Извините, пожалуйста, где здесь туалет? 1 bình chọn
12/07/2017 Скажите, какие у вас порции? [ru] phát âm Скажите, какие у вас порции? 0 bình chọn
05/07/2017 шарашкина контора [ru] phát âm шарашкина контора 0 bình chọn
04/07/2017 приостанавливала [ru] phát âm приостанавливала 0 bình chọn
04/07/2017 засека [ru] phát âm засека 0 bình chọn
04/07/2017 запутанный [ru] phát âm запутанный 0 bình chọn
04/07/2017 запуск [ru] phát âm запуск 0 bình chọn
04/07/2017 запах [ru] phát âm запах 1 bình chọn
04/07/2017 Замбия [ru] phát âm Замбия 0 bình chọn
04/07/2017 заезжать [ru] phát âm заезжать 0 bình chọn
04/07/2017 зазноба [ru] phát âm зазноба 0 bình chọn
04/07/2017 забываться [ru] phát âm забываться 0 bình chọn
04/07/2017 забегать [ru] phát âm забегать 0 bình chọn
04/07/2017 жужжать [ru] phát âm жужжать -1 bình chọn
04/07/2017 Жириновский [ru] phát âm Жириновский 1 bình chọn
04/07/2017 живчик [ru] phát âm живчик 1 bình chọn
04/07/2017 Женя [ru] phát âm Женя 1 bình chọn
04/07/2017 Железногорск [ru] phát âm Железногорск 1 bình chọn
04/07/2017 еть [ru] phát âm еть 1 bình chọn
04/07/2017 ёмкий [ru] phát âm ёмкий 1 bình chọn
04/07/2017 ёбаный [ru] phát âm ёбаный 1 bình chọn
04/07/2017 дьявольский [ru] phát âm дьявольский 0 bình chọn