Thành viên:

Aceventura

Đăng ký phát âm của Aceventura

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
10/10/2012 гиперстен [ru] phát âm гиперстен 0 bình chọn
10/10/2012 гипербатон [ru] phát âm гипербатон 0 bình chọn
10/10/2012 гинуть [ru] phát âm гинуть 0 bình chọn
10/10/2012 гарт [ru] phát âm гарт 0 bình chọn
10/10/2012 гашишизм [ru] phát âm гашишизм 0 bình chọn
10/10/2012 гёрлс [ru] phát âm гёрлс 0 bình chọn
10/10/2012 картами [ru] phát âm картами 0 bình chọn