Thành viên:

Aka1993

Đăng ký phát âm của Aka1993

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
13/04/2011 Thanksgiving [en] phát âm Thanksgiving 1 bình chọn
13/04/2011 sexual [en] phát âm sexual 0 bình chọn
13/04/2011 Matthew Brammeier [en] phát âm Matthew Brammeier 0 bình chọn
13/04/2011 antibody [en] phát âm antibody 3 bình chọn