Thành viên:

Akina

Đăng ký phát âm của Akina

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
22/09/2011 性同一性障害 [ja] phát âm 性同一性障害 0 bình chọn
22/09/2011 方言 [ja] phát âm 方言 -1 bình chọn
22/09/2011 大韓民国 [ja] phát âm 大韓民国 0 bình chọn
22/09/2011 日本 [ja] phát âm 日本 2 bình chọn
22/09/2011 大日本帝国 [ja] phát âm 大日本帝国 0 bình chọn
22/09/2011 国鉄 [ja] phát âm 国鉄 -1 bình chọn
22/09/2011 あかん [ja] phát âm あかん 0 bình chọn
22/09/2011 四日市 [ja] phát âm 四日市 0 bình chọn
22/09/2011 大阪 [ja] phát âm 大阪 0 bình chọn
22/09/2011 ありがとう [ja] phát âm ありがとう 0 bình chọn
22/09/2011 おはようございます [ja] phát âm おはようございます 0 bình chọn
22/09/2011 恥ずかしい [ja] phát âm 恥ずかしい 0 bình chọn
22/09/2011 マクドナルド [ja] phát âm マクドナルド -1 bình chọn