Thành viên:

Alash

Đăng ký phát âm của Alash

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
11/08/2015 Уйғур тили [ug] phát âm Уйғур тили 0 bình chọn
24/01/2013 Жыртқыш [kk] phát âm Жыртқыш 0 bình chọn
24/01/2013 Тандыр нан [kk] phát âm Тандыр нан 0 bình chọn
24/01/2013 Шелпек [kk] phát âm Шелпек 0 bình chọn
24/01/2013 Құмырсқа [kk] phát âm Құмырсқа 0 bình chọn
24/01/2013 Жылан [kk] phát âm Жылан 0 bình chọn
24/01/2013 Кесіртке [kk] phát âm Кесіртке 0 bình chọn
24/01/2013 базар [kk] phát âm базар 0 bình chọn
24/01/2013 мазар [kk] phát âm мазар 0 bình chọn
24/01/2013 Қу [kk] phát âm Қу 0 bình chọn
24/01/2013 калифорний [kk] phát âm калифорний 0 bình chọn
24/01/2013 технеций [kk] phát âm технеций 0 bình chọn
24/01/2013 математика [kk] phát âm математика 0 bình chọn
24/01/2013 фермий [kk] phát âm фермий 0 bình chọn
24/01/2013 тербий [kk] phát âm тербий 0 bình chọn
24/01/2013 торий [kk] phát âm торий 0 bình chọn
23/01/2013 Адай [kk] phát âm Адай 0 bình chọn
23/01/2013 ön bilgi [tr] phát âm ön bilgi 0 bình chọn
23/01/2013 kılınma [tr] phát âm kılınma 0 bình chọn
23/01/2013 nadân [tr] phát âm nadân 0 bình chọn
22/01/2013 Жоңғар [kk] phát âm Жоңғар 0 bình chọn
22/01/2013 Қылыш [kk] phát âm Қылыш 0 bình chọn
22/01/2013 Найзағай [kk] phát âm Найзағай 0 bình chọn
22/01/2013 Найза [kk] phát âm Найза 0 bình chọn
22/01/2013 семсер [kk] phát âm семсер 0 bình chọn
22/01/2013 Ақ Орда [kk] phát âm Ақ Орда 0 bình chọn
22/01/2013 Қазақ жері [kk] phát âm Қазақ жері 0 bình chọn
22/01/2013 Сақау [kk] phát âm Сақау 0 bình chọn
22/01/2013 Әскер [kk] phát âm Әскер 0 bình chọn
22/01/2013 Елеусіз [kk] phát âm Елеусіз 0 bình chọn