Thành viên:

Alash

Đăng ký phát âm của Alash

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
20/01/2013 Жапырақ [kk] phát âm Жапырақ 0 bình chọn