Thành viên:

Albatroz

Đăng ký phát âm của Albatroz

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
28/07/2012 verme [pt] phát âm verme 0 bình chọn
28/07/2012 coração [pt] phát âm coração 0 bình chọn
28/07/2012 horizonte [pt] phát âm horizonte 0 bình chọn
28/07/2012 coiote [pt] phát âm coiote 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
28/07/2012 empregada [pt] phát âm empregada 0 bình chọn
28/07/2012 vertigem [pt] phát âm vertigem 0 bình chọn
28/07/2012 eternidade [pt] phát âm eternidade 0 bình chọn
28/07/2012 sorriso [pt] phát âm sorriso 0 bình chọn
28/07/2012 caranguejo [pt] phát âm caranguejo 0 bình chọn
28/07/2012 futebol [pt] phát âm futebol -1 bình chọn
28/07/2012 cavaleiro [pt] phát âm cavaleiro 0 bình chọn
28/07/2012 vingador [pt] phát âm vingador 0 bình chọn
27/07/2012 Japão [pt] phát âm Japão 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
27/07/2012 transeunte [pt] phát âm transeunte 1 bình chọn
27/07/2012 acólito [pt] phát âm acólito 0 bình chọn
27/07/2012 Brasil [pt] phát âm Brasil 0 bình chọn
27/07/2012 Exército [pt] phát âm Exército 0 bình chọn
27/07/2012 corvo [pt] phát âm corvo 0 bình chọn
27/07/2012 sim [pt] phát âm sim 0 bình chọn
27/07/2012 davi [pt] phát âm davi 0 bình chọn
27/07/2012 castelo [pt] phát âm castelo 1 bình chọn
27/07/2012 albatroz [pt] phát âm albatroz 0 bình chọn
27/07/2012 tristeza [pt] phát âm tristeza 0 bình chọn
27/07/2012 lobo [pt] phát âm lobo 0 bình chọn
27/07/2012 Genocídio [pt] phát âm Genocídio 1 bình chọn Phát âm tốt nhất