Thành viên:

AlexKNZ

Đăng ký phát âm của AlexKNZ

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
19/11/2014 отдали [ru] phát âm отдали 0 bình chọn
19/11/2014 одновременно [ru] phát âm одновременно 0 bình chọn
07/04/2013 арбузы [ru] phát âm арбузы 0 bình chọn
07/04/2013 подкожный жир [ru] phát âm подкожный жир 0 bình chọn
07/04/2013 бедра [ru] phát âm бедра 0 bình chọn
29/11/2012 участница [ru] phát âm участница 0 bình chọn
29/11/2012 получается [ru] phát âm получается 0 bình chọn
18/10/2012 hello [en] phát âm hello 0 bình chọn
14/10/2012 морковка [ru] phát âm морковка 0 bình chọn
14/10/2012 мелочёвка [ru] phát âm мелочёвка 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
14/10/2012 отключен [ru] phát âm отключен 0 bình chọn
13/10/2012 пожалуйста [ru] phát âm пожалуйста 2 bình chọn
13/10/2012 улыбнитесь [ru] phát âm улыбнитесь 0 bình chọn
13/10/2012 долговязый [ru] phát âm долговязый 0 bình chọn
12/10/2012 что [ru] phát âm что 0 bình chọn
12/10/2012 здесь [ru] phát âm здесь 2 bình chọn
12/10/2012 сдобный [ru] phát âm сдобный 0 bình chọn
12/10/2012 сдаться [ru] phát âm сдаться 0 bình chọn
12/10/2012 Франция [ru] phát âm Франция 0 bình chọn
12/10/2012 Озёрки [ru] phát âm Озёрки 1 bình chọn
12/10/2012 бассейн [ru] phát âm бассейн 2 bình chọn
12/10/2012 сдираться [ru] phát âm сдираться 0 bình chọn
12/10/2012 Гильберт [ru] phát âm Гильберт 0 bình chọn
05/10/2012 ага [ru] phát âm ага 0 bình chọn
05/10/2012 констатировал [ru] phát âm констатировал 0 bình chọn
05/10/2012 мумии [ru] phát âm мумии 0 bình chọn
05/10/2012 отдыхает [ru] phát âm отдыхает 0 bình chọn
05/10/2012 поставим [ru] phát âm поставим 1 bình chọn
05/10/2012 изменилась [ru] phát âm изменилась 0 bình chọn
05/10/2012 ого [ru] phát âm ого 1 bình chọn