Thành viên:

AlexanderNevzorov

Đăng ký phát âm của AlexanderNevzorov

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
06/08/2016 яичница [ru] phát âm яичница -2 bình chọn
06/08/2016 оставаться [ru] phát âm оставаться 0 bình chọn
06/08/2016 фиксики [ru] phát âm фиксики 0 bình chọn
06/08/2016 ГИМ [ru] phát âm ГИМ 0 bình chọn
05/08/2016 системник [ru] phát âm системник 0 bình chọn
30/07/2016 покебол [ru] phát âm покебол 0 bình chọn
30/07/2016 покестоп [ru] phát âm покестоп 0 bình chọn
21/07/2016 тихо [ru] phát âm тихо 0 bình chọn
21/07/2016 Ferooj [eo] phát âm Ferooj 1 bình chọn
21/07/2016 bruo [eo] phát âm bruo 0 bình chọn
21/07/2016 сотрудничеству [ru] phát âm сотрудничеству 0 bình chọn
21/07/2016 запекание [ru] phát âm запекание 0 bình chọn
21/07/2016 запрокинутой [ru] phát âm запрокинутой 0 bình chọn
21/07/2016 приобщить [ru] phát âm приобщить 0 bình chọn
21/07/2016 кооперации [ru] phát âm кооперации 0 bình chọn
21/07/2016 китаец [ru] phát âm китаец 0 bình chọn
21/07/2016 эмигрировать [ru] phát âm эмигрировать 0 bình chọn
21/07/2016 доходить [ru] phát âm доходить 0 bình chọn
21/07/2016 освободиться [ru] phát âm освободиться 0 bình chọn
21/07/2016 смешно [ru] phát âm смешно 0 bình chọn
21/07/2016 напоминать [ru] phát âm напоминать 0 bình chọn
21/07/2016 найтись [ru] phát âm найтись 0 bình chọn
21/07/2016 обстоятельство [ru] phát âm обстоятельство 0 bình chọn
21/07/2016 принцип [ru] phát âm принцип 0 bình chọn
21/07/2016 продовольственный [ru] phát âm продовольственный 0 bình chọn
21/07/2016 приезд [ru] phát âm приезд 0 bình chọn
21/07/2016 сыграть [ru] phát âm сыграть 0 bình chọn
21/07/2016 садиться [ru] phát âm садиться 0 bình chọn
21/07/2016 издательство [ru] phát âm издательство 0 bình chọn
21/07/2016 тогдашний [ru] phát âm тогдашний 0 bình chọn