Thành viên:

Alfakat98

Đăng ký phát âm của Alfakat98

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
23/03/2010 sandwich [en] phát âm sandwich 0 bình chọn
23/03/2010 flubber [en] phát âm flubber 0 bình chọn
21/03/2010 iPod [en] phát âm iPod 0 bình chọn
21/03/2010 cheese [en] phát âm cheese 2 bình chọn