Thành viên:

Alicante

Đăng ký phát âm của Alicante

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
30/12/2010 Palmeral de Elche [es] phát âm Palmeral de Elche 0 bình chọn
30/12/2010 mando a distancia [es] phát âm mando a distancia 1 bình chọn
30/12/2010 copón [es] phát âm copón 0 bình chọn
30/12/2010 pijo [es] phát âm pijo 0 bình chọn
30/12/2010 Sangonera La Seca [es] phát âm Sangonera La Seca 0 bình chọn
24/08/2010 traje de gitana [es] phát âm traje de gitana 0 bình chọn
23/08/2010 extremaunción [es] phát âm extremaunción 0 bình chọn
23/08/2010 Arcángel [es] phát âm Arcángel 0 bình chọn
23/08/2010 traición [es] phát âm traición 0 bình chọn
22/08/2010 Monóvar [es] phát âm Monóvar 0 bình chọn
22/08/2010 Guardamar del Segura [es] phát âm Guardamar del Segura 0 bình chọn
22/08/2010 Torrevieja [es] phát âm Torrevieja 0 bình chọn
22/08/2010 Elche [es] phát âm Elche 0 bình chọn
22/08/2010 Jávea [es] phát âm Jávea 0 bình chọn
22/08/2010 Petrel [es] phát âm Petrel 0 bình chọn
22/08/2010 Crevillente [es] phát âm Crevillente 0 bình chọn
22/08/2010 Denia [es] phát âm Denia 0 bình chọn
22/08/2010 Alcoy [es] phát âm Alcoy 0 bình chọn
22/08/2010 Cocentaina [es] phát âm Cocentaina 0 bình chọn
22/08/2010 Novelda [es] phát âm Novelda 0 bình chọn
22/08/2010 Villajoyosa [es] phát âm Villajoyosa 0 bình chọn
22/08/2010 Santa Pola [es] phát âm Santa Pola 0 bình chọn
22/08/2010 Orihuela [es] phát âm Orihuela 0 bình chọn
22/08/2010 Villena [es] phát âm Villena 0 bình chọn
22/08/2010 Calpe [es] phát âm Calpe 0 bình chọn
22/08/2010 Altea [es] phát âm Altea 0 bình chọn
22/08/2010 embriaguez [es] phát âm embriaguez 0 bình chọn
22/08/2010 Sacramento [es] phát âm Sacramento 1 bình chọn
12/08/2010 vergüenza [es] phát âm vergüenza 0 bình chọn
12/08/2010 paupérrimo [es] phát âm paupérrimo 0 bình chọn