Thành viên:

AlineAssis

Đăng ký phát âm của AlineAssis

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
30/03/2013 estrela cadente [pt] phát âm estrela cadente 0 bình chọn
30/03/2013 insuportável [pt] phát âm insuportável 0 bình chọn
30/03/2013 cristianismo [pt] phát âm cristianismo 0 bình chọn
30/03/2013 depressivo [pt] phát âm depressivo 0 bình chọn
30/03/2013 Universidade [pt] phát âm Universidade -1 bình chọn
30/03/2013 assombração [pt] phát âm assombração 0 bình chọn
30/03/2013 felicidade [pt] phát âm felicidade 0 bình chọn
30/03/2013 alegria [pt] phát âm alegria 0 bình chọn
29/03/2013 eu quero [pt] phát âm eu quero 0 bình chọn