Thành viên:

Andy

Đăng ký phát âm của Andy

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
01/04/2009 spiv [en] phát âm spiv 0 bình chọn
01/04/2009 Winchester [en] phát âm Winchester 0 bình chọn
01/04/2009 Worcester [en] phát âm Worcester 16 bình chọn Phát âm tốt nhất
01/04/2009 Woburn [en] phát âm Woburn 0 bình chọn