Thành viên:

Angela13

Đăng ký phát âm của Angela13

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Phát âm Thông tin
16/11/2011 Uchiha [ja] phát âm Uchiha Của yasuo