Thành viên:

Angela13

Đăng ký phát âm của Angela13

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
06/12/2011 concentration [en] phát âm concentration 1 bình chọn
18/11/2011 Minecraft [en] phát âm Minecraft 0 bình chọn
16/11/2011 tower [en] phát âm tower 0 bình chọn
16/11/2011 high definition [en] phát âm high definition 0 bình chọn
16/11/2011 definition [en] phát âm definition 0 bình chọn
16/11/2011 cosplay [en] phát âm cosplay 0 bình chọn