Thành viên:

AnnCharlotte

Đăng ký phát âm của AnnCharlotte

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Phát âm Thông tin
13/09/2012 papperskorg [sv] phát âm papperskorg 0 bình chọn
13/09/2012 soppåse [sv] phát âm soppåse 0 bình chọn
13/09/2012 sommaräng [sv] phát âm sommaräng 0 bình chọn
13/09/2012 gruvarbetare [sv] phát âm gruvarbetare 2 bình chọn Phát âm tốt nhất
13/09/2012 pannlampa [sv] phát âm pannlampa 0 bình chọn
13/09/2012 båttrafik [sv] phát âm båttrafik 0 bình chọn
13/09/2012 persienner [sv] phát âm persienner 0 bình chọn
13/09/2012 medelhavstemperatur [sv] phát âm medelhavstemperatur 0 bình chọn
13/09/2012 svenskspråkig [sv] phát âm svenskspråkig 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
13/09/2012 trasmatta [sv] phát âm trasmatta 0 bình chọn
13/09/2012 datorskärm [sv] phát âm datorskärm 0 bình chọn
13/09/2012 elelement [sv] phát âm elelement 0 bình chọn
13/09/2012 omdiskutera [sv] phát âm omdiskutera 0 bình chọn
13/09/2012 stationär [sv] phát âm stationär 0 bình chọn
13/09/2012 julklappar [sv] phát âm julklappar 0 bình chọn
13/09/2012 guldstjärna [sv] phát âm guldstjärna 0 bình chọn
13/09/2012 renovering [sv] phát âm renovering 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
13/09/2012 frekvent [sv] phát âm frekvent 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
13/09/2012 poängtera [sv] phát âm poängtera 0 bình chọn
13/09/2012 nollställd [sv] phát âm nollställd 0 bình chọn
13/09/2012 armbandsklocka [sv] phát âm armbandsklocka 0 bình chọn
13/09/2012 åldersbegränsad [sv] phát âm åldersbegränsad 0 bình chọn
13/09/2012 utgrävning [sv] phát âm utgrävning 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
13/09/2012 gravfält [sv] phát âm gravfält 0 bình chọn
13/09/2012 stridsvapen [sv] phát âm stridsvapen 0 bình chọn
13/09/2012 finlemmad [sv] phát âm finlemmad 0 bình chọn
13/09/2012 amputera [sv] phát âm amputera 0 bình chọn
13/09/2012 arbetsför [sv] phát âm arbetsför 0 bình chọn
13/09/2012 hostattack [sv] phát âm hostattack 0 bình chọn
13/09/2012 fosterföräldrar [sv] phát âm fosterföräldrar 0 bình chọn