Thành viên:

AnnCharlotte

Đăng ký phát âm của AnnCharlotte

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Phát âm Thông tin
13/09/2012 medelhavet [sv] phát âm medelhavet 0 bình chọn
13/09/2012 miljardär [sv] phát âm miljardär 0 bình chọn
13/09/2012 miljonär [sv] phát âm miljonär 0 bình chọn
13/09/2012 vaniljglass [sv] phát âm vaniljglass 0 bình chọn
13/09/2012 ovisshet [sv] phát âm ovisshet 0 bình chọn
13/09/2012 vattenpöl [sv] phát âm vattenpöl 0 bình chọn
13/09/2012 åskoväder [sv] phát âm åskoväder 0 bình chọn
13/09/2012 stambok [sv] phát âm stambok 0 bình chọn
13/09/2012 plastkasse [sv] phát âm plastkasse 0 bình chọn
13/09/2012 fläder [sv] phát âm fläder 0 bình chọn
13/09/2012 stamträd [sv] phát âm stamträd 0 bình chọn
13/09/2012 stamtavla [sv] phát âm stamtavla 0 bình chọn
13/09/2012 härstamning [sv] phát âm härstamning 0 bình chọn
13/09/2012 bokmärke [sv] phát âm bokmärke 0 bình chọn
13/09/2012 fönsterbräda [sv] phát âm fönsterbräda 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
13/09/2012 bokskog [sv] phát âm bokskog 0 bình chọn
13/09/2012 Kristi himmelsfärdsdag [sv] phát âm Kristi himmelsfärdsdag 0 bình chọn
13/09/2012 hörlurar [sv] phát âm hörlurar 0 bình chọn
13/09/2012 kaktus [sv] phát âm kaktus 0 bình chọn
13/09/2012 flyttkartong [sv] phát âm flyttkartong 0 bình chọn
13/09/2012 stupränna [sv] phát âm stupränna 0 bình chọn
13/09/2012 vattenbalja [sv] phát âm vattenbalja 0 bình chọn
13/09/2012 tränsbett [sv] phát âm tränsbett 0 bình chọn
13/09/2012 kandar [sv] phát âm kandar 0 bình chọn
13/09/2012 nosgrimma [sv] phát âm nosgrimma 0 bình chọn
13/09/2012 element [sv] phát âm element 0 bình chọn
13/09/2012 fönsterruta [sv] phát âm fönsterruta 0 bình chọn
13/09/2012 toalettstol [sv] phát âm toalettstol 0 bình chọn
13/09/2012 tvättställ [sv] phát âm tvättställ 0 bình chọn
12/09/2012 hundvalp [sv] phát âm hundvalp 0 bình chọn