Thành viên:

AnnCharlotte

Đăng ký phát âm của AnnCharlotte

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Phát âm Thông tin
11/09/2012 studentlitteratur [sv] phát âm studentlitteratur 0 bình chọn
11/09/2012 nattduksbord [sv] phát âm nattduksbord 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
11/09/2012 ekoxe [sv] phát âm ekoxe 0 bình chọn
11/09/2012 kattlucka [sv] phát âm kattlucka 0 bình chọn
11/09/2012 förståndshandikappad [sv] phát âm förståndshandikappad 0 bình chọn
11/09/2012 tidningsurklipp [sv] phát âm tidningsurklipp 0 bình chọn
11/09/2012 blåklocka [sv] phát âm blåklocka 0 bình chọn
11/09/2012 trädgren [sv] phát âm trädgren 0 bình chọn
11/09/2012 manodepressiv [sv] phát âm manodepressiv 0 bình chọn
11/09/2012 skönlitteratur [sv] phát âm skönlitteratur 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
11/09/2012 ridsadel [sv] phát âm ridsadel 0 bình chọn
11/09/2012 trädgårdsväxt [sv] phát âm trädgårdsväxt 0 bình chọn
11/09/2012 blomsteräng [sv] phát âm blomsteräng 0 bình chọn
11/09/2012 maskintekniker [sv] phát âm maskintekniker 0 bình chọn
11/09/2012 granskog [sv] phát âm granskog 0 bình chọn
11/09/2012 konservburk [sv] phát âm konservburk 0 bình chọn
10/09/2012 lågenergilampa [sv] phát âm lågenergilampa 0 bình chọn
10/09/2012 kattmat [sv] phát âm kattmat Của theodor
10/09/2012 hästhoppning [sv] phát âm hästhoppning 0 bình chọn
10/09/2012 träns [sv] phát âm träns 0 bình chọn
10/09/2012 arabiskt fullblod [sv] phát âm arabiskt fullblod 0 bình chọn