Thành viên:

AnnCharlotte

Đăng ký phát âm của AnnCharlotte

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
14/09/2012 Sandstrand [sv] phát âm Sandstrand 1 bình chọn
14/09/2012 grytlapp [sv] phát âm grytlapp 0 bình chọn
14/09/2012 transportbur [sv] phát âm transportbur 0 bình chọn
14/09/2012 sandlåda [sv] phát âm sandlåda 0 bình chọn
14/09/2012 storm [sv] phát âm storm 0 bình chọn
14/09/2012 grönskande [sv] phát âm grönskande 0 bình chọn
14/09/2012 väva [sv] phát âm väva 1 bình chọn
14/09/2012 regndroppe [sv] phát âm regndroppe 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
14/09/2012 nanovetenskap [sv] phát âm nanovetenskap 0 bình chọn
14/09/2012 gödsel [sv] phát âm gödsel 0 bình chọn
14/09/2012 snöflinga [sv] phát âm snöflinga 0 bình chọn
14/09/2012 vattenskål [sv] phát âm vattenskål 0 bình chọn
14/09/2012 matskål [sv] phát âm matskål 0 bình chọn
14/09/2012 regnskur [sv] phát âm regnskur 0 bình chọn
14/09/2012 korv [sv] phát âm korv 0 bình chọn
13/09/2012 spagetti [sv] phát âm spagetti 1 bình chọn
13/09/2012 tangentbord [sv] phát âm tangentbord 0 bình chọn
13/09/2012 konstant [sv] phát âm konstant 0 bình chọn
13/09/2012 memorera [sv] phát âm memorera 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
13/09/2012 lösvikt [sv] phát âm lösvikt 0 bình chọn
13/09/2012 klubba [sv] phát âm klubba 2 bình chọn
13/09/2012 cykelhjälm [sv] phát âm cykelhjälm 0 bình chọn
13/09/2012 solförmörkelse [sv] phát âm solförmörkelse 0 bình chọn
13/09/2012 kostrådgivare [sv] phát âm kostrådgivare 0 bình chọn
13/09/2012 utförsäkrad [sv] phát âm utförsäkrad 0 bình chọn
13/09/2012 bindningstid [sv] phát âm bindningstid 0 bình chọn
13/09/2012 narkos [sv] phát âm narkos 0 bình chọn
13/09/2012 kataplexi [sv] phát âm kataplexi 0 bình chọn
13/09/2012 uppkörning [sv] phát âm uppkörning 0 bình chọn
13/09/2012 körskola [sv] phát âm körskola 0 bình chọn