Thành viên:

AnnCharlotte

Đăng ký phát âm của AnnCharlotte

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
12/09/2012 vardagsnära [sv] phát âm vardagsnära 0 bình chọn
12/09/2012 operativa [sv] phát âm operativa 0 bình chọn
12/09/2012 polisarbetet [sv] phát âm polisarbetet 0 bình chọn
12/09/2012 prioriteras [sv] phát âm prioriteras 0 bình chọn
12/09/2012 efterlyser [sv] phát âm efterlyser 0 bình chọn
12/09/2012 omorganisation [sv] phát âm omorganisation 0 bình chọn
12/09/2012 arbetardriven [sv] phát âm arbetardriven 0 bình chọn
12/09/2012 verksamhetsutveckling [sv] phát âm verksamhetsutveckling 0 bình chọn
12/09/2012 bom [sv] phát âm bom 0 bình chọn
12/09/2012 takhöjden [sv] phát âm takhöjden 0 bình chọn
12/09/2012 satsad [sv] phát âm satsad 0 bình chọn
12/09/2012 skattekrona [sv] phát âm skattekrona 0 bình chọn
12/09/2012 delbetänkande [sv] phát âm delbetänkande 0 bình chọn
12/09/2012 pensionsåldersutredningen [sv] phát âm pensionsåldersutredningen 0 bình chọn
12/09/2012 arbetsbrist [sv] phát âm arbetsbrist 0 bình chọn
12/09/2012 anpassningsbara [sv] phát âm anpassningsbara 0 bình chọn
12/09/2012 bestrids [sv] phát âm bestrids 0 bình chọn
12/09/2012 genomförde [sv] phát âm genomförde 0 bình chọn
12/09/2012 rekryterare [sv] phát âm rekryterare 0 bình chọn
12/09/2012 intygade [sv] phát âm intygade 0 bình chọn
12/09/2012 topptalanger [sv] phát âm topptalanger 0 bình chọn
12/09/2012 Trygghetsrådet [sv] phát âm Trygghetsrådet 0 bình chọn
12/09/2012 åldrarna [sv] phát âm åldrarna 0 bình chọn
12/09/2012 tillfrågade [sv] phát âm tillfrågade 0 bình chọn
12/09/2012 åldersfixeringen [sv] phát âm åldersfixeringen 0 bình chọn
12/09/2012 åldersdiskriminering [sv] phát âm åldersdiskriminering 0 bình chọn
12/09/2012 placerar [sv] phát âm placerar 0 bình chọn
12/09/2012 Genomsnittssiffran [sv] phát âm Genomsnittssiffran 0 bình chọn
12/09/2012 attrahera [sv] phát âm attrahera 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
12/09/2012 förvärvsarbetande [sv] phát âm förvärvsarbetande 0 bình chọn