Thành viên:

AnnCharlotte

Đăng ký phát âm của AnnCharlotte

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
12/09/2012 gryningsljus [sv] phát âm gryningsljus 0 bình chọn
12/09/2012 sänglampa [sv] phát âm sänglampa 0 bình chọn
12/09/2012 taklampa [sv] phát âm taklampa 0 bình chọn
12/09/2012 trampdyna [sv] phát âm trampdyna 0 bình chọn
12/09/2012 mormor [sv] phát âm mormor 0 bình chọn
12/09/2012 lampor [sv] phát âm lampor 0 bình chọn
12/09/2012 terapeutisk [sv] phát âm terapeutisk 0 bình chọn
12/09/2012 kusinbarn [sv] phát âm kusinbarn 0 bình chọn
12/09/2012 trädgårdsarbete [sv] phát âm trädgårdsarbete 0 bình chọn
12/09/2012 man [sv] phát âm man 0 bình chọn
12/09/2012 tagel [sv] phát âm tagel 0 bình chọn
12/09/2012 stigläder [sv] phát âm stigläder 0 bình chọn
12/09/2012 stigbygel [sv] phát âm stigbygel 0 bình chọn
12/09/2012 Gustav Nyquist [sv] phát âm Gustav Nyquist 0 bình chọn
12/09/2012 hopprep [sv] phát âm hopprep 0 bình chọn
12/09/2012 stackmyra [sv] phát âm stackmyra 0 bình chọn
12/09/2012 hälta [sv] phát âm hälta 0 bình chọn
12/09/2012 veterinärbesiktning [sv] phát âm veterinärbesiktning 0 bình chọn
12/09/2012 betäckning [sv] phát âm betäckning 0 bình chọn
12/09/2012 fölbrunst [sv] phát âm fölbrunst 0 bình chọn
12/09/2012 föl [sv] phát âm föl 0 bình chọn
12/09/2012 stuteri [sv] phát âm stuteri 0 bình chọn
12/09/2012 sto [sv] phát âm sto 0 bình chọn
12/09/2012 hingst [sv] phát âm hingst 0 bình chọn
12/09/2012 valack [sv] phát âm valack 0 bình chọn
12/09/2012 martingal [sv] phát âm martingal 0 bình chọn
12/09/2012 sadelgjord [sv] phát âm sadelgjord 0 bình chọn
12/09/2012 telefonkö [sv] phát âm telefonkö 0 bình chọn
12/09/2012 skrivbordsstol [sv] phát âm skrivbordsstol 0 bình chọn
12/09/2012 sniglar [sv] phát âm sniglar 0 bình chọn