Thành viên:

AqQoyriq

Đăng ký phát âm của AqQoyriq

Ngày Từ Bình chọn
16/08/2022
phát âm Qara Laguna
Qara Laguna [tt] 0 bình chọn
16/08/2022
phát âm җыешмавыгыз
җыешмавыгыз [tt] 0 bình chọn
16/08/2022
phát âm җыешмаганым
җыешмаганым [tt] 0 bình chọn
16/08/2022
phát âm җыешмавыбыз
җыешмавыбыз [tt] 0 bình chọn
16/08/2022
phát âm аттырмыйк
аттырмыйк [tt] 0 bình chọn
16/08/2022
phát âm җыешмаганын
җыешмаганын [tt] 0 bình chọn
16/08/2022
phát âm аттырмасаң
аттырмасаң [tt] 0 bình chọn
16/08/2022
phát âm җыешмаганнары
җыешмаганнары [tt] 0 bình chọn
16/08/2022
phát âm аттырганым
аттырганым [tt] 0 bình chọn
16/08/2022
phát âm җыешмаганыбыз
җыешмаганыбыз [tt] 0 bình chọn
16/08/2022
phát âm аттырдыгыз
аттырдыгыз [tt] 0 bình chọn
16/08/2022
phát âm җыешмаганыгыз
җыешмаганыгыз [tt] 0 bình chọn
16/08/2022
phát âm аттырганын
аттырганын [tt] 0 bình chọn
16/08/2022
phát âm аттырырмын
аттырырмын [tt] 0 bình chọn
16/08/2022
phát âm тагылмадылар
тагылмадылар [tt] 0 bình chọn
16/08/2022
phát âm алынуың
алынуың [tt] 0 bình chọn
16/08/2022
phát âm аттырырсың
аттырырсың [tt] 0 bình chọn
16/08/2022
phát âm Батыр асты — Сабан туеның финал көрәшендә җиңелгән кеше.
Батыр асты — Сабан туеның финал көрәшендә җиңелгән кеше. [tt] 0 bình chọn
16/08/2022
phát âm тагылмадым
тагылмадым [tt] 0 bình chọn
16/08/2022
phát âm алынмам
алынмам [tt] 0 bình chọn
16/08/2022
phát âm аттырырсыз
аттырырсыз [tt] 0 bình chọn
16/08/2022
phát âm мәйдан уртасы
мәйдан уртасы [tt] 0 bình chọn
16/08/2022
phát âm кызып-кызып сөйләшү
кызып-кызып сөйләшү [tt] 0 bình chọn
16/08/2022
phát âm Сарытөз авылы
Сарытөз авылы [tt] 0 bình chọn
16/08/2022
phát âm батыр асты
батыр асты [tt] 0 bình chọn
16/08/2022
phát âm Югары Тәберде авылы
Югары Тәберде авылы [tt] 0 bình chọn
16/08/2022
phát âm тузанламас өчен
тузанламас өчен [tt] 0 bình chọn
16/08/2022
phát âm тузан туздырмаска дип
тузан туздырмаска дип [tt] 0 bình chọn
16/08/2022
phát âm тузан туздырмау максаты белән
тузан туздырмау максаты белән [tt] 0 bình chọn
16/08/2022
phát âm тузан туздырмас өчен
тузан туздырмас өчен [tt] 0 bình chọn