Thành viên:

AqQoyriq

Biên tập viên Forvo

Đăng ký phát âm của AqQoyriq

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
27/04/2017 каргаларыгызга [tt] phát âm каргаларыгызга 0 bình chọn
27/04/2017 азаннарыгызга [tt] phát âm азаннарыгызга 0 bình chọn
27/04/2017 иләкләрен [tt] phát âm иләкләрен 0 bình chọn
27/04/2017 уруыма [tt] phát âm уруыма 0 bình chọn
27/04/2017 сөелмәүгә [tt] phát âm сөелмәүгә 0 bình chọn
27/04/2017 каргаларын [tt] phát âm каргаларын 0 bình chọn
27/04/2017 азаннарны [tt] phát âm азаннарны 0 bình chọn
27/04/2017 иләкләрем [tt] phát âm иләкләрем 0 bình chọn
27/04/2017 уруга [tt] phát âm уруга 0 bình chọn
27/04/2017 сөелмәүләрен [tt] phát âm сөелмәүләрен 0 bình chọn
27/04/2017 каргаларыбызны [tt] phát âm каргаларыбызны 0 bình chọn
27/04/2017 азанының [tt] phát âm азанының 0 bình chọn
27/04/2017 иләкләре [tt] phát âm иләкләре 0 bình chọn
27/04/2017 урмауларын [tt] phát âm урмауларын 0 bình chọn
27/04/2017 сөелмәвегезне [tt] phát âm сөелмәвегезне 0 bình chọn
27/04/2017 каргаларыгыздан [tt] phát âm каргаларыгыздан 0 bình chọn
27/04/2017 азаннарыңнан [tt] phát âm азаннарыңнан 0 bình chọn
27/04/2017 иләкләрне [tt] phát âm иләкләрне 0 bình chọn
27/04/2017 урмавыма [tt] phát âm урмавыма 0 bình chọn
27/04/2017 сөелүләренә [tt] phát âm сөелүләренә 0 bình chọn
27/04/2017 каргаларыңа [tt] phát âm каргаларыңа 0 bình chọn
27/04/2017 азанына [tt] phát âm азанына 0 bình chọn
27/04/2017 иләгеңә [tt] phát âm иләгеңә 0 bình chọn
27/04/2017 уруларына [tt] phát âm уруларына 0 bình chọn
27/04/2017 сөелүегезгә [tt] phát âm сөелүегезгә 0 bình chọn
27/04/2017 каргаңнан [tt] phát âm каргаңнан 0 bình chọn
27/04/2017 азаныгызга [tt] phát âm азаныгызга 0 bình chọn
27/04/2017 иләкләренә [tt] phát âm иләкләренә 0 bình chọn
27/04/2017 черегәнлеге [tt] phát âm черегәнлеге 0 bình chọn
27/04/2017 урмавыгызны [tt] phát âm урмавыгызны 0 bình chọn