Thành viên:

AqQoyriq

Biên tập viên Forvo

Đăng ký phát âm của AqQoyriq

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
19/11/2019 гыйльманнар [tt] phát âm гыйльманнар 0 bình chọn
19/11/2019 елыймын [tt] phát âm елыймын 0 bình chọn
19/11/2019 юанмыймын [tt] phát âm юанмыймын 0 bình chọn
19/11/2019 цивилизациядән [tt] phát âm цивилизациядән 0 bình chọn
19/11/2019 оберштурмфүрер [tt] phát âm оберштурмфүрер 0 bình chọn
19/11/2019 обершарфүрер [tt] phát âm обершарфүрер 0 bình chọn
19/11/2019 Аккүзнең [tt] phát âm Аккүзнең 0 bình chọn
19/11/2019 артистланалар [tt] phát âm артистланалар 0 bình chọn
19/11/2019 Аккүздер [tt] phát âm Аккүздер 0 bình chọn
19/11/2019 Амалиянең [tt] phát âm Амалиянең 0 bình chọn
19/11/2019 алдыңны-артыңны [tt] phát âm алдыңны-артыңны 0 bình chọn
19/11/2019 браконьерлардан [tt] phát âm браконьерлардан 0 bình chọn
19/11/2019 биноклен [tt] phát âm биноклен 0 bình chọn
19/11/2019 батареясы [tt] phát âm батареясы 0 bình chọn
19/11/2019 Һансны [tt] phát âm Һансны 0 bình chọn
19/11/2019 браконьерларны [tt] phát âm браконьерларны 0 bình chọn
19/11/2019 графиктан [tt] phát âm графиктан 0 bình chọn
19/11/2019 Һанска [tt] phát âm Һанска 0 bình chọn
19/11/2019 гранатаңны [tt] phát âm гранатаңны 0 bình chọn
19/11/2019 һауптштурмфүрер [tt] phát âm һауптштурмфүрер 0 bình chọn
19/11/2019 һауптштурмфүрерга [tt] phát âm һауптштурмфүрерга 0 bình chọn
19/11/2019 һауптштурмфүрерның [tt] phát âm һауптштурмфүрерның 0 bình chọn
19/11/2019 сөртенчәктә [tt] phát âm сөртенчәктә 0 bình chọn
19/11/2019 сөртенчәген [tt] phát âm сөртенчәген 0 bình chọn
19/11/2019 сөртенчәккә [tt] phát âm сөртенчәккә 0 bình chọn
19/11/2019 сөртенчәкне [tt] phát âm сөртенчәкне 0 bình chọn
19/11/2019 икмәктә [tt] phát âm икмәктә 0 bình chọn
19/11/2019 сөртенчәкме [tt] phát âm сөртенчәкме 0 bình chọn
19/11/2019 сөртенчәгенә [tt] phát âm сөртенчәгенә 0 bình chọn
19/11/2019 җиләк-җимешкә [tt] phát âm җиләк-җимешкә 0 bình chọn