Thành viên:

AqQoyriq

Biên tập viên Forvo

Đăng ký phát âm của AqQoyriq

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
01/07/2018 бозыгындамы [tt] phát âm бозыгындамы 0 bình chọn
01/07/2018 укыр-өйрәнер [tt] phát âm укыр-өйрәнер 0 bình chọn
01/07/2018 мәгънәсезлекнең [tt] phát âm мәгънәсезлекнең 0 bình chọn
01/07/2018 көшелләрендә [tt] phát âm көшелләрендә 0 bình chọn
01/07/2018 матавыкмы [tt] phát âm матавыкмы 0 bình chọn
29/06/2018 суҗыярынадыр [tt] phát âm суҗыярынадыр 0 bình chọn
29/06/2018 билчәнендер [tt] phát âm билчәнендер 0 bình chọn
29/06/2018 черемчелендер [tt] phát âm черемчелендер 0 bình chọn
29/06/2018 эремәләргә [tt] phát âm эремәләргә 0 bình chọn
29/06/2018 тарлавыкларыннан [tt] phát âm тарлавыкларыннан 0 bình chọn
29/06/2018 суҗыярындыр [tt] phát âm суҗыярындыр 0 bình chọn
29/06/2018 айлавыгындыр [tt] phát âm айлавыгындыр 0 bình chọn
29/06/2018 эремәләрдә [tt] phát âm эремәләрдә 0 bình chọn
29/06/2018 беләзегемне [tt] phát âm беләзегемне 0 bình chọn
29/06/2018 тарлавыкларының [tt] phát âm тарлавыкларының 0 bình chọn
29/06/2018 болгатмасын [tt] phát âm болгатмасын 0 bình chọn
29/06/2018 черемчел [tt] phát âm черемчел 0 bình chọn
29/06/2018 суҗыяр [tt] phát âm суҗыяр 0 bình chọn
29/06/2018 айлавык [tt] phát âm айлавык 0 bình chọn
29/06/2018 оносма [tt] phát âm оносма 0 bình chọn
22/06/2018 София [tt] phát âm София 0 bình chọn
21/06/2018 киенүчеләрдә [tt] phát âm киенүчеләрдә 0 bình chọn
21/06/2018 утынымы [tt] phát âm утынымы 0 bình chọn
21/06/2018 паханатында [tt] phát âm паханатында 0 bình chọn
21/06/2018 төртелүләрдә [tt] phát âm төртелүләрдә 0 bình chọn
21/06/2018 дөрләткәнгә [tt] phát âm дөрләткәнгә 0 bình chọn
21/06/2018 дөрләтәләрме [tt] phát âm дөрләтәләрме 0 bình chọn
20/06/2018 калдырылмасалар [tt] phát âm калдырылмасалар 0 bình chọn
20/06/2018 авыллардыр [tt] phát âm авыллардыр 0 bình chọn
20/06/2018 төзелешедер [tt] phát âm төзелешедер 0 bình chọn