Thành viên:

AqQoyriq

Biên tập viên Forvo

Đăng ký phát âm của AqQoyriq

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
15/08/2018 шомагыгызгадыр [tt] phát âm шомагыгызгадыр 0 bình chọn
15/08/2018 чукракларыннандыр [tt] phát âm чукракларыннандыр 0 bình chọn
15/08/2018 пәкесеннәндер [tt] phát âm пәкесеннәндер 0 bình chọn
15/08/2018 бәкедәдер [tt] phát âm бәкедәдер 0 bình chọn
14/08/2018 пәкеләрдәдер [tt] phát âm пәкеләрдәдер 0 bình chọn
14/08/2018 бәкемдәдер [tt] phát âm бәкемдәдер 0 bình chọn
11/08/2018 атыласыңдыр [tt] phát âm атыласыңдыр 0 bình chọn
11/08/2018 дөмекмибездер [tt] phát âm дөмекмибездер 0 bình chọn
11/08/2018 кулланылганлыгы [tt] phát âm кулланылганлыгы 0 bình chọn
11/08/2018 поэтикасына [tt] phát âm поэтикасына 0 bình chọn
11/08/2018 сиябездер [tt] phát âm сиябездер 0 bình chọn
11/08/2018 төртәбездер [tt] phát âm төртәбездер 0 bình chọn
11/08/2018 ябабыздыр [tt] phát âm ябабыздыр 0 bình chọn
11/08/2018 биетмиләр [tt] phát âm биетмиләр 0 bình chọn
11/08/2018 сөртмәячәкбезме [tt] phát âm сөртмәячәкбезме 0 bình chọn
11/08/2018 йөрткәнчеме [tt] phát âm йөрткәнчеме 0 bình chọn
11/08/2018 хезмәтләрендәгене [tt] phát âm хезмәтләрендәгене 0 bình chọn
11/08/2018 үстерелешен [tt] phát âm үстерелешен 0 bình chọn
11/08/2018 шомакларымның [tt] phát âm шомакларымның 0 bình chọn
11/08/2018 чукракларыгызныдыр [tt] phát âm чукракларыгызныдыр 0 bình chọn
11/08/2018 дәрестәгеләр [tt] phát âm дәрестәгеләр 0 bình chọn
11/08/2018 иҗатчыга [tt] phát âm иҗатчыга 0 bình chọn
11/08/2018 жанрдан [tt] phát âm жанрдан 0 bình chọn
11/08/2018 мәдәнияттән [tt] phát âm мәдәнияттән 0 bình chọn
11/08/2018 актуальлектән [tt] phát âm актуальлектән 0 bình chọn
11/08/2018 биетәләрме [tt] phát âm биетәләрме 0 bình chọn
11/08/2018 сөртәбезме [tt] phát âm сөртәбезме 0 bình chọn
11/08/2018 йөртмәдегезме [tt] phát âm йөртмәдегезме 0 bình chọn
11/08/2018 шомакларыңныңмы [tt] phát âm шомакларыңныңмы 0 bình chọn
09/08/2018 йөрттеме [tt] phát âm йөрттеме 0 bình chọn