Thành viên:

AqQoyriq

Biên tập viên Forvo

Đăng ký phát âm của AqQoyriq

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
14/01/2019 борчагыңдамы [tt] phát âm борчагыңдамы 0 bình chọn
14/01/2019 борчагыңнымы [tt] phát âm борчагыңнымы 0 bình chọn
14/01/2019 борчагыбызмы [tt] phát âm борчагыбызмы 0 bình chọn
14/01/2019 борчакларгамы [tt] phát âm борчакларгамы 0 bình chọn
14/01/2019 борчагымнанмы [tt] phát âm борчагымнанмы 0 bình chọn
14/01/2019 борчагымдамы [tt] phát âm борчагымдамы 0 bình chọn
14/01/2019 туграларындагы [tt] phát âm туграларындагы 0 bình chọn
14/01/2019 байрагындагының [tt] phát âm байрагындагының 0 bình chọn
14/01/2019 моңаям [tt] phát âm моңаям 0 bình chọn
14/01/2019 истәме [tt] phát âm истәме 0 bình chọn
14/01/2019 ямаудан [tt] phát âm ямаудан 0 bình chọn
14/01/2019 сәламнәр [tt] phát âm сәламнәр 0 bình chọn
14/01/2019 сагынудан [tt] phát âm сагынудан 0 bình chọn
14/01/2019 әрнетүле [tt] phát âm әрнетүле 0 bình chọn
14/01/2019 сөйрәлдек [tt] phát âm сөйрәлдек 0 bình chọn
14/01/2019 сәләмәне [tt] phát âm сәләмәне 0 bình chọn
14/01/2019 чәчәгедәй [tt] phát âm чәчәгедәй 0 bình chọn
14/01/2019 кайтмамын [tt] phát âm кайтмамын 0 bình chọn
14/01/2019 түбәләрне [tt] phát âm түбәләрне 0 bình chọn
14/01/2019 аткандыр [tt] phát âm аткандыр 0 bình chọn
14/01/2019 балалыгым [tt] phát âm балалыгым 0 bình chọn
14/01/2019 уйланамын [tt] phát âm уйланамын 0 bình chọn
14/01/2019 хурланудан [tt] phát âm хурланудан 0 bình chọn
14/01/2019 сөремләнеп [tt] phát âm сөремләнеп 0 bình chọn
14/01/2019 тәштидле [tt] phát âm тәштидле 0 bình chọn
14/01/2019 кылчыгыннан [tt] phát âm кылчыгыннан 0 bình chọn
14/01/2019 кошчыкларга [tt] phát âm кошчыкларга 0 bình chọn
14/01/2019 куандырмадык [tt] phát âm куандырмадык 0 bình chọn
14/01/2019 ристанлыкта [tt] phát âm ристанлыкта 0 bình chọn
14/01/2019 Кадриям [tt] phát âm Кадриям 0 bình chọn