Thành viên:

AqQoyriq

Biên tập viên Forvo

Đăng ký phát âm của AqQoyriq

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
04/05/2018 каймактыр [tt] phát âm каймактыр 0 bình chọn
04/05/2018 комымы [tt] phát âm комымы 0 bình chọn
04/05/2018 камырдадыр [tt] phát âm камырдадыр 0 bình chọn
04/05/2018 утлыкларыма [tt] phát âm утлыкларыма 0 bình chọn
04/05/2018 атлагычымны [tt] phát âm атлагычымны 0 bình chọn
04/05/2018 эремчекнеңме [tt] phát âm эремчекнеңме 0 bình chọn
04/05/2018 тавыктадыр [tt] phát âm тавыктадыр 0 bình chọn
04/05/2018 каймакта [tt] phát âm каймакта 0 bình chọn
04/05/2018 утлыкларыңа [tt] phát âm утлыкларыңа 0 bình chọn
04/05/2018 атлагычымнан [tt] phát âm атлагычымнан 0 bình chọn
04/05/2018 ипиенәме [tt] phát âm ипиенәме 0 bình chọn
04/05/2018 дөгеме [tt] phát âm дөгеме 0 bình chọn
04/05/2018 комныңдыр [tt] phát âm комныңдыр 0 bình chọn
04/05/2018 утлыкларгамы [tt] phát âm утлыкларгамы 0 bình chọn
04/05/2018 атлагычка [tt] phát âm атлагычка 0 bình chọn
04/05/2018 балныңмы [tt] phát âm балныңмы 0 bình chọn
04/05/2018 иттәдер [tt] phát âm иттәдер 0 bình chọn
04/05/2018 комынмы [tt] phát âm комынмы 0 bình chọn
04/05/2018 утлыгымдадыр [tt] phát âm утлыгымдадыр 0 bình chọn
04/05/2018 атлагычыңны [tt] phát âm атлагычыңны 0 bình chọn
04/05/2018 ипигәме [tt] phát âm ипигәме 0 bình chọn
04/05/2018 чәедер [tt] phát âm чәедер 0 bình chọn
04/05/2018 йомыркасында [tt] phát âm йомыркасында 0 bình chọn
04/05/2018 утлыгыңныңдыр [tt] phát âm утлыгыңныңдыр 0 bình chọn
04/05/2018 атлагычыңмы [tt] phát âm атлагычыңмы 0 bình chọn
04/05/2018 бугыңныдыр [tt] phát âm бугыңныдыр 0 bình chọn
04/05/2018 калталарыма [tt] phát âm калталарыма 0 bình chọn
04/05/2018 балталарыбызданмы [tt] phát âm балталарыбызданмы 0 bình chọn
04/05/2018 күбәймиләрме [tt] phát âm күбәймиләрме 0 bình chọn
04/05/2018 ашыдыр [tt] phát âm ашыдыр 0 bình chọn