Thành viên:

AqQoyriq

Biên tập viên Forvo

Đăng ký phát âm của AqQoyriq

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
23/08/2019 ашамсагына [tt] phát âm ашамсагына 0 bình chọn
23/08/2019 үтенепме [tt] phát âm үтенепме 0 bình chọn
23/08/2019 сөявеннән [tt] phát âm сөявеннән 0 bình chọn
23/08/2019 әрнегәнлеге [tt] phát âm әрнегәнлеге 0 bình chọn
23/08/2019 сөякләчендә [tt] phát âm сөякләчендә 0 bình chọn
23/08/2019 әзиегезне [tt] phát âm әзиегезне 0 bình chọn
23/08/2019 сөямгә [tt] phát âm сөямгә 0 bình chọn
23/08/2019 өегезне [tt] phát âm өегезне 0 bình chọn
23/08/2019 сөяүгә [tt] phát âm сөяүгә 0 bình chọn
23/08/2019 Гавазда [tt] phát âm Гавазда 0 bình chọn
23/08/2019 ашамсакка [tt] phát âm ашамсакка 0 bình chọn
23/08/2019 сөянгә [tt] phát âm сөянгә 0 bình chọn
23/08/2019 сөтләчкә [tt] phát âm сөтләчкә 0 bình chọn
23/08/2019 сөямне [tt] phát âm сөямне 0 bình chọn
23/08/2019 сөяүне [tt] phát âm сөяүне 0 bình chọn
23/08/2019 сөякләчкә [tt] phát âm сөякләчкә 0 bình chọn
23/08/2019 ашамсакның [tt] phát âm ашамсакның 0 bình chọn
23/08/2019 сөянне [tt] phát âm сөянне 0 bình chọn
23/08/2019 сөяүдән [tt] phát âm сөяүдән 0 bình chọn
23/08/2019 сөякләчне [tt] phát âm сөякләчне 0 bình chọn
23/08/2019 сөтләчне [tt] phát âm сөтләчне 0 bình chọn
23/08/2019 ашамсакны [tt] phát âm ашамсакны 0 bình chọn
23/08/2019 сөтләчтән [tt] phát âm сөтләчтән 0 bình chọn
23/08/2019 сөяннән [tt] phát âm сөяннән 0 bình chọn
23/08/2019 сөямдә [tt] phát âm сөямдә 0 bình chọn
23/08/2019 сөяүдә [tt] phát âm сөяүдә 0 bình chọn
23/08/2019 ашамсактан [tt] phát âm ашамсактан 0 bình chọn
23/08/2019 сөяндә [tt] phát âm сөяндә 0 bình chọn
23/08/2019 сөякләчтә [tt] phát âm сөякләчтә 0 bình chọn
23/08/2019 сөтләчтә [tt] phát âm сөтләчтә 0 bình chọn