Thành viên:

AqQoyriq

Biên tập viên Forvo

Đăng ký phát âm của AqQoyriq

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
19/10/2019 үңәчесыман [tt] phát âm үңәчесыман 0 bình chọn
19/10/2019 кордашларныңдыр [tt] phát âm кордашларныңдыр 0 bình chọn
19/10/2019 кубартма [tt] phát âm кубартма 0 bình chọn
19/10/2019 пәрәвезеңдер [tt] phát âm пәрәвезеңдер 0 bình chọn
19/10/2019 тырнатмадың [tt] phát âm тырнатмадың 0 bình chọn
19/10/2019 үңәчләрнеке [tt] phát âm үңәчләрнеке 0 bình chọn
19/10/2019 бүкәненең [tt] phát âm бүкәненең 0 bình chọn
19/10/2019 белгертсәм [tt] phát âm белгертсәм 0 bình chọn
19/10/2019 быргыгызны [tt] phát âm быргыгызны 0 bình chọn
19/10/2019 салдыртачаклар [tt] phát âm салдыртачаклар 0 bình chọn
19/10/2019 үңәчләрдәге [tt] phát âm үңәчләрдәге 0 bình chọn
19/10/2019 кубартмагансыз [tt] phát âm кубартмагансыз 0 bình chọn
19/10/2019 бүкәнемдәме [tt] phát âm бүкәнемдәме 0 bình chọn
19/10/2019 тырнатмадык [tt] phát âm тырнатмадык 0 bình chọn
19/10/2019 рәмең [tt] phát âm рәмең 0 bình chọn
19/10/2019 көчендин [tt] phát âm көчендин 0 bình chọn
18/10/2019 җимергечләрегездәме [tt] phát âm җимергечләрегездәме 0 bình chọn
18/10/2019 бүкәннәребезнедер [tt] phát âm бүкәннәребезнедер 0 bình chọn
18/10/2019 нисаб [tt] phát âm нисаб 0 bình chọn
18/10/2019 Җәмәлән [tt] phát âm Җәмәлән 0 bình chọn
18/10/2019 туңкайтмыйсың [tt] phát âm туңкайтмыйсың 0 bình chọn
18/10/2019 керпемнәндер [tt] phát âm керпемнәндер 0 bình chọn
18/10/2019 кубартмадым [tt] phát âm кубартмадым 0 bình chọn
18/10/2019 шикләнүченең [tt] phát âm шикләнүченең 0 bình chọn
18/10/2019 икеләнүченең [tt] phát âm икеләнүченең 0 bình chọn
18/10/2019 керпеңәме [tt] phát âm керпеңәме 0 bình chọn
18/10/2019 явызлардыр [tt] phát âm явызлардыр 0 bình chọn
18/10/2019 пәрәвезеңнең [tt] phát âm пәрәвезеңнең 0 bình chọn
18/10/2019 комачаулаучыга [tt] phát âm комачаулаучыга 0 bình chọn
18/10/2019 кубартмадың [tt] phát âm кубартмадың 0 bình chọn