Thành viên:

Aradia

Đăng ký phát âm của Aradia

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
16/04/2015 italiana [es] phát âm italiana 0 bình chọn
16/04/2015 México [es] phát âm México 0 bình chọn
16/04/2015 Che Guevara [es] phát âm Che Guevara 0 bình chọn
16/04/2015 septiembre [es] phát âm septiembre 0 bình chọn
16/04/2015 juego [es] phát âm juego 0 bình chọn
16/04/2015 Jorge Luis Borges [es] phát âm Jorge Luis Borges -1 bình chọn
16/04/2015 Medellín [es] phát âm Medellín 0 bình chọn
16/04/2015 queso [es] phát âm queso 0 bình chọn
16/04/2015 bueno [es] phát âm bueno 0 bình chọn
16/04/2015 Fuengirola [es] phát âm Fuengirola 0 bình chọn
16/04/2015 vivienda [es] phát âm vivienda 0 bình chọn
16/04/2015 paella [es] phát âm paella 0 bình chọn
16/04/2015 otorrinolaringología [es] phát âm otorrinolaringología 1 bình chọn
16/04/2015 rehén [es] phát âm rehén 0 bình chọn
16/04/2015 persona [es] phát âm persona 0 bình chọn
16/04/2015 estar [es] phát âm estar 0 bình chọn
16/04/2015 ser [es] phát âm ser 0 bình chọn
16/04/2015 zoológico [es] phát âm zoológico 1 bình chọn
16/04/2015 Israel [es] phát âm Israel 0 bình chọn
16/04/2015 chupador [es] phát âm chupador 0 bình chọn
16/04/2015 Como siempre [es] phát âm Como siempre 0 bình chọn
16/04/2015 fijar [es] phát âm fijar 2 bình chọn
16/04/2015 literatura latinoamericana [es] phát âm literatura latinoamericana 0 bình chọn
16/04/2015 ex-novio [es] phát âm ex-novio 0 bình chọn
16/04/2015 desean [es] phát âm desean 0 bình chọn
16/04/2015 errado [es] phát âm errado 0 bình chọn
16/04/2015 adosar [es] phát âm adosar 0 bình chọn
16/04/2015 echar las cartas [es] phát âm echar las cartas 0 bình chọn
16/04/2015 vía pública [es] phát âm vía pública 0 bình chọn
31/03/2015 sostenibilidad [es] phát âm sostenibilidad 0 bình chọn