Thành viên:

Aradia

Đăng ký phát âm của Aradia

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
29/07/2009 cielo [es] phát âm cielo 0 bình chọn
29/07/2009 caballo [es] phát âm caballo 0 bình chọn
29/07/2009 Buenos Aires [es] phát âm Buenos Aires 8 bình chọn Phát âm tốt nhất
29/07/2009 Maradona [es] phát âm Maradona 1 bình chọn
29/07/2009 efeméride [es] phát âm efeméride 0 bình chọn
29/07/2009 carcelero [es] phát âm carcelero 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
29/07/2009 borra [es] phát âm borra 0 bình chọn
29/07/2009 compatibilidad [es] phát âm compatibilidad 0 bình chọn
29/07/2009 establo [es] phát âm establo 0 bình chọn
29/07/2009 estetoscopio [es] phát âm estetoscopio 0 bình chọn
29/07/2009 séptico [es] phát âm séptico 0 bình chọn
29/07/2009 neerlandés [es] phát âm neerlandés 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
29/07/2009 precoz [es] phát âm precoz 0 bình chọn
29/07/2009 humildad [es] phát âm humildad 0 bình chọn
29/07/2009 idílico [es] phát âm idílico 0 bình chọn
29/07/2009 cigarrillos [es] phát âm cigarrillos 0 bình chọn
29/07/2009 emancipación [es] phát âm emancipación 2 bình chọn Phát âm tốt nhất
29/07/2009 Diego Milito [es] phát âm Diego Milito 0 bình chọn
29/07/2009 cabeza [es] phát âm cabeza 1 bình chọn
29/07/2009 Antonio de Ulloa [es] phát âm Antonio de Ulloa 0 bình chọn
29/07/2009 llamar [es] phát âm llamar 0 bình chọn
29/07/2009 canción [es] phát âm canción 2 bình chọn
29/07/2009 argentino [es] phát âm argentino 2 bình chọn Phát âm tốt nhất
29/07/2009 computadora [es] phát âm computadora 0 bình chọn
29/07/2009 Camilla [es] phát âm Camilla 0 bình chọn