Thành viên:

Arina_

Đăng ký phát âm của Arina_

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
07/09/2012 заросший [ru] phát âm заросший 0 bình chọn
07/09/2012 опаздывающий [ru] phát âm опаздывающий 0 bình chọn
07/09/2012 великан-людоед [ru] phát âm великан-людоед 0 bình chọn
07/09/2012 коммерция [ru] phát âm коммерция -2 bình chọn
07/09/2012 продолговатый [ru] phát âm продолговатый 0 bình chọn
07/09/2012 онемелый [ru] phát âm онемелый 0 bình chọn
07/09/2012 экспромтом [ru] phát âm экспромтом 0 bình chọn
06/09/2012 удушливый [ru] phát âm удушливый 0 bình chọn
06/09/2012 стенной [ru] phát âm стенной 0 bình chọn