Thành viên:

AshleyW

Đăng ký phát âm của AshleyW

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
14/10/2011 penis [en] phát âm penis 0 bình chọn
14/10/2011 pass away [en] phát âm pass away 0 bình chọn
14/10/2011 ramen noodles [en] phát âm ramen noodles 0 bình chọn
14/10/2011 soda fountain [en] phát âm soda fountain 0 bình chọn
14/10/2011 roof [en] phát âm roof 0 bình chọn