Thành viên:

AttilaKupi

Đăng ký phát âm của AttilaKupi

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
17/04/2016 szöcskenyáj [hu] phát âm szöcskenyáj 0 bình chọn
17/04/2016 legelészik [hu] phát âm legelészik 0 bình chọn
17/04/2016 tenyérnyi [hu] phát âm tenyérnyi 0 bình chọn
17/04/2016 kútágas [hu] phát âm kútágas 0 bình chọn
17/04/2016 araszos [hu] phát âm araszos 0 bình chọn
17/04/2016 legénytoll [hu] phát âm legénytoll 0 bình chọn
17/04/2016 pelyhedzik [hu] phát âm pelyhedzik 0 bình chọn
17/04/2016 tilalomfa [hu] phát âm tilalomfa 0 bình chọn
17/04/2016 fergeteg [hu] phát âm fergeteg 0 bình chọn
17/04/2016 hirtelenül [hu] phát âm hirtelenül 0 bình chọn
17/04/2016 mibe [hu] phát âm mibe 0 bình chọn
17/04/2016 bolondság [hu] phát âm bolondság 0 bình chọn
17/04/2016 kiskirály [hu] phát âm kiskirály 0 bình chọn
17/04/2016 malomkő [hu] phát âm malomkő 0 bình chọn
17/04/2016 ruca [hu] phát âm ruca 0 bình chọn
17/04/2016 ezerjófű [hu] phát âm ezerjófű 0 bình chọn
17/04/2016 pányva [hu] phát âm pányva 0 bình chọn
17/04/2016 ereszték [hu] phát âm ereszték 0 bình chọn
17/04/2016 sékli [hu] phát âm sékli 0 bình chọn
17/04/2016 tipli [hu] phát âm tipli 0 bình chọn
17/04/2016 spakli [hu] phát âm spakli 0 bình chọn
17/04/2016 vadmadár [hu] phát âm vadmadár 0 bình chọn
17/04/2016 atyámfia [hu] phát âm atyámfia 0 bình chọn
17/04/2016 petrence [hu] phát âm petrence 0 bình chọn
17/04/2016 dínom-dánom [hu] phát âm dínom-dánom 0 bình chọn
17/04/2016 tejbe-vajba [hu] phát âm tejbe-vajba 0 bình chọn
17/04/2016 kolonc [hu] phát âm kolonc 0 bình chọn
17/04/2016 kecsketömlő [hu] phát âm kecsketömlő 0 bình chọn
17/04/2016 pipaszár [hu] phát âm pipaszár 0 bình chọn
17/04/2016 káposztalevél [hu] phát âm káposztalevél 0 bình chọn