Thành viên:

Azad

Đăng ký phát âm của Azad

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
13/01/2013 سه‌رۆك [ku] phát âm سه‌رۆك 0 bình chọn
13/01/2013 ئاشتی [ku] phát âm ئاشتی 0 bình chọn
13/01/2013 Bêcirman [ku] phát âm Bêcirman 0 bình chọn
17/02/2012 kîrtûj [ku] phát âm kîrtûj 0 bình chọn
17/02/2012 jikerêketî [ku] phát âm jikerêketî 0 bình chọn
17/02/2012 kîrvindê [ku] phát âm kîrvindê 0 bình chọn
17/02/2012 beredayî [ku] phát âm beredayî 0 bình chọn
17/02/2012 nûjîn [ku] phát âm nûjîn 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
17/02/2012 serkundir [ku] phát âm serkundir 0 bình chọn
17/02/2012 segbav [ku] phát âm segbav 0 bình chọn
17/02/2012 telebe [ku] phát âm telebe 0 bình chọn
17/02/2012 sewîl [ku] phát âm sewîl 0 bình chọn
17/02/2012 firîk [ku] phát âm firîk 0 bình chọn
17/02/2012 pung [ku] phát âm pung 0 bình chọn
17/02/2012 pit [ku] phát âm pit 0 bình chọn
17/02/2012 hitok [ku] phát âm hitok 0 bình chọn
17/02/2012 navsere [ku] phát âm navsere 0 bình chọn
17/02/2012 xwedanenas [ku] phát âm xwedanenas 0 bình chọn
17/02/2012 bihok [ku] phát âm bihok 0 bình chọn
17/02/2012 Cixare [ku] phát âm Cixare 0 bình chọn
17/02/2012 kixs [ku] phát âm kixs 0 bình chọn
17/02/2012 qûnde [ku] phát âm qûnde 0 bình chọn
17/02/2012 qûnek [ku] phát âm qûnek 0 bình chọn
17/02/2012 melkemot [ku] phát âm melkemot 0 bình chọn
17/02/2012 rûhstîn [ku] phát âm rûhstîn 0 bình chọn
17/02/2012 کوردستانی [ku] phát âm کوردستانی 0 bình chọn
17/02/2012 rawer [ku] phát âm rawer 0 bình chọn
17/02/2012 kweh [ku] phát âm kweh 0 bình chọn
17/02/2012 şevrevînk [ku] phát âm şevrevînk 0 bình chọn
17/02/2012 pîrhevok [ku] phát âm pîrhevok 0 bình chọn