Thành viên:

Bahrouz

Đăng ký phát âm của Bahrouz

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
02/11/2012 daha [az] phát âm daha 0 bình chọn
02/11/2012 dərd [az] phát âm dərd 0 bình chọn
20/03/2011 Avropa [az] phát âm Avropa 0 bình chọn
20/03/2011 abad [az] phát âm abad 0 bình chọn
20/03/2011 abidə [az] phát âm abidə 0 bình chọn
20/03/2011 absurd [az] phát âm absurd 0 bình chọn
20/03/2011 acıq [az] phát âm acıq 0 bình chọn
20/03/2011 Rusiya [az] phát âm Rusiya 0 bình chọn
20/03/2011 Iran [az] phát âm Iran 0 bình chọn
20/03/2011 İspaniya [az] phát âm İspaniya 0 bình chọn
20/03/2011 Portuqaliya [az] phát âm Portuqaliya 0 bình chọn
20/03/2011 Andorra [az] phát âm Andorra 0 bình chọn
20/03/2011 Fransa [az] phát âm Fransa 0 bình chọn
20/03/2011 Almaniya [az] phát âm Almaniya 0 bình chọn
20/03/2011 Belçika [az] phát âm Belçika 0 bình chọn
20/03/2011 Niderland [az] phát âm Niderland 0 bình chọn
20/03/2011 Luksemburq [az] phát âm Luksemburq 0 bình chọn
20/03/2011 İsveç [az] phát âm İsveç 0 bình chọn
20/03/2011 Norveç [az] phát âm Norveç 0 bình chọn
20/03/2011 Finlandiya [az] phát âm Finlandiya 0 bình chọn
20/03/2011 Estoniya [az] phát âm Estoniya 0 bình chọn
20/03/2011 Litva [az] phát âm Litva 0 bình chọn
20/03/2011 Latviya [az] phát âm Latviya 0 bình chọn
20/03/2011 Çexiya [az] phát âm Çexiya 0 bình chọn
20/03/2011 Slovakiya [az] phát âm Slovakiya 0 bình chọn
20/03/2011 Macarıstan [az] phát âm Macarıstan 0 bình chọn
20/03/2011 Polşa [az] phát âm Polşa 0 bình chọn
20/03/2011 Gürcüstan [az] phát âm Gürcüstan 0 bình chọn
20/03/2011 İsveçrə [az] phát âm İsveçrə 0 bình chọn
20/03/2011 Avstriya [az] phát âm Avstriya 0 bình chọn