Thành viên:

BaileysOnIce

Đăng ký phát âm của BaileysOnIce

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
11/10/2016 Zunftbar [de] phát âm Zunftbar 0 bình chọn
11/10/2016 Laufnarr [de] phát âm Laufnarr 0 bình chọn
11/10/2016 Hübscheste [de] phát âm Hübscheste 0 bình chọn
11/10/2016 versündigen [de] phát âm versündigen 0 bình chọn
10/10/2016 Bedauerte [de] phát âm Bedauerte 1 bình chọn
10/10/2016 wonnevoll [de] phát âm wonnevoll 0 bình chọn
10/10/2016 fröhlichem [de] phát âm fröhlichem 0 bình chọn
10/10/2016 Kirchentrennung [de] phát âm Kirchentrennung 0 bình chọn
26/04/2016 Suraiya Faroqhi [de] phát âm Suraiya Faroqhi 0 bình chọn
26/04/2016 Dean Kukan [de] phát âm Dean Kukan 0 bình chọn
26/04/2016 Mewael [de] phát âm Mewael 0 bình chọn
26/04/2016 Ginsburgh [de] phát âm Ginsburgh 0 bình chọn
26/04/2016 Morris Trachsler [de] phát âm Morris Trachsler 0 bình chọn
26/04/2016 Reto Schäppi [de] phát âm Reto Schäppi 0 bình chọn
26/04/2016 Reto Suri [de] phát âm Reto Suri 0 bình chọn
26/04/2016 Damien Brunner [de] phát âm Damien Brunner 0 bình chọn
26/04/2016 Kevin Sharp [de] phát âm Kevin Sharp 0 bình chọn
26/04/2016 Dennis Endras [de] phát âm Dennis Endras 0 bình chọn
26/04/2016 Yasin Ehliz [de] phát âm Yasin Ehliz 0 bình chọn
26/04/2016 Roman Josi [de] phát âm Roman Josi 0 bình chọn
26/04/2016 Yannic Seidenberg [de] phát âm Yannic Seidenberg 0 bình chọn
26/04/2016 Reto Berra [de] phát âm Reto Berra 0 bình chọn
26/04/2016 Nikolai Goc [de] phát âm Nikolai Goc 0 bình chọn
26/04/2016 Kevin Fiala [de] phát âm Kevin Fiala 0 bình chọn
26/04/2016 Daniel Pietta [de] phát âm Daniel Pietta 0 bình chọn
26/01/2009 Vermittler [de] phát âm Vermittler 0 bình chọn
26/01/2009 Zivilisation [de] phát âm Zivilisation 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
26/01/2009 umgebracht [de] phát âm umgebracht 0 bình chọn
26/01/2009 zwingend [de] phát âm zwingend 0 bình chọn
26/01/2009 etage [de] phát âm etage 0 bình chọn