Thành viên:

BaileysOnIce

Đăng ký phát âm của BaileysOnIce

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
23/10/2016 Schwedenzange [de] phát âm Schwedenzange 0 bình chọn
11/10/2016 Zunftbar [de] phát âm Zunftbar 0 bình chọn
11/10/2016 Laufnarr [de] phát âm Laufnarr 0 bình chọn
11/10/2016 Hübscheste [de] phát âm Hübscheste 0 bình chọn
11/10/2016 versündigen [de] phát âm versündigen 0 bình chọn
10/10/2016 einsamsten [de] phát âm einsamsten 0 bình chọn
10/10/2016 Bedauerte [de] phát âm Bedauerte 1 bình chọn
10/10/2016 Radschneeschläger [de] phát âm Radschneeschläger 0 bình chọn
10/10/2016 glatt gehen [de] phát âm glatt gehen 1 bình chọn
10/10/2016 Nierenschutzgürtel [de] phát âm Nierenschutzgürtel 0 bình chọn
10/10/2016 wonnevoll [de] phát âm wonnevoll 0 bình chọn
10/10/2016 fröhlichem [de] phát âm fröhlichem 0 bình chọn
10/10/2016 Kirchentrennung [de] phát âm Kirchentrennung 0 bình chọn
10/10/2016 Baustellenaufseher [de] phát âm Baustellenaufseher 0 bình chọn
10/10/2016 Aussteuerversicherung [de] phát âm Aussteuerversicherung 0 bình chọn
10/10/2016 es regnet Bindfäden [de] phát âm es regnet Bindfäden 0 bình chọn
26/04/2016 Suraiya Faroqhi [de] phát âm Suraiya Faroqhi 0 bình chọn
26/04/2016 Dean Kukan [de] phát âm Dean Kukan 0 bình chọn
26/04/2016 Mewael [de] phát âm Mewael 0 bình chọn
26/04/2016 Ginsburgh [de] phát âm Ginsburgh 0 bình chọn
26/04/2016 Morris Trachsler [de] phát âm Morris Trachsler 0 bình chọn
26/04/2016 Reto Schäppi [de] phát âm Reto Schäppi 0 bình chọn
26/04/2016 Reto Suri [de] phát âm Reto Suri 0 bình chọn
26/04/2016 Damien Brunner [de] phát âm Damien Brunner 0 bình chọn
26/04/2016 Kevin Sharp [de] phát âm Kevin Sharp 0 bình chọn
26/04/2016 Dennis Endras [de] phát âm Dennis Endras 0 bình chọn
26/04/2016 Yasin Ehliz [de] phát âm Yasin Ehliz 0 bình chọn
26/04/2016 Roman Josi [de] phát âm Roman Josi 0 bình chọn
26/04/2016 Yannic Seidenberg [de] phát âm Yannic Seidenberg 0 bình chọn
26/04/2016 Reto Berra [de] phát âm Reto Berra 0 bình chọn