Thành viên:

Bakufreak

Đăng ký phát âm của Bakufreak

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
17/06/2013 syede [da] phát âm syede 0 bình chọn
17/06/2013 otaku [da] phát âm otaku 0 bình chọn
17/06/2013 Heimdal [da] phát âm Heimdal 0 bình chọn
17/06/2013 Det sjællandske Jernbaneselskab [da] phát âm Det sjællandske Jernbaneselskab 0 bình chọn
17/06/2013 raketvidenskab [da] phát âm raketvidenskab 0 bình chọn
17/06/2013 kyllingesuppe [da] phát âm kyllingesuppe 0 bình chọn
17/06/2013 biblen [da] phát âm biblen 0 bình chọn
17/06/2013 lagt [da] phát âm lagt 1 bình chọn
17/06/2013 Sanna [da] phát âm Sanna 0 bình chọn